میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷
حداقل دستمزد ۳۷۰،۴۲۳ ریال
حداقل حقوق ماهیانه ( ۳۰ روز) ۱۱،۱۱۲،۶۹۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)(ماهیانه) ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن (ماهیانه) ۴۰۰،۰۰۰ ریال
کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) ۱،۱۱۱،۲۶۹ ریال
پایه سنواتی (روزانه) ۱۷،۰۰۰ ریال
توضیح اینکه:
-۱ از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۰٫۴ % به اضافه مبلغ
۲۸،۲۰۸ ریال افزایش می یابد.
-۲ به موجب ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد )
به بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آن که :
الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته
باشد.
ب) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته
باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های
پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون (قانون تامین اجتماعی) قادر به کار نباشند.
بخشنامه مزد سال جاری و دستورالعمل های تبعی آن، در درگاه (پرتال) وزارت تعاون،کار و
و تارنمای (وب سایت) اداره کل روابط کار و  رفاه اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir
در دسترس قرار داده شده است.

جهت دانلود جدول خلاصه بخشنامه حقوق ۱۳۹۷ اینجا کلیک کنید