کار ما چیست ؟
۱- امورمالی ، اداری و حسابداری انواع شرکتها و فروشگاهها
۲- نصب و راه اندازی و آموزش و استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری ، مالی ،اداری ، بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری
۳- امور ثبت شرکتها (تاسیس ،ثبت ، تغییرات ، افزایش یا کاهش سرمایه شرکتها ) و ….
۴- کلیه امور مالیاتی(عملکرد ، فصلی،ارزش افزوده، تکلیفی ، حقوق) و …
۵- امور بیمه تامین اجتماعی
۶- امور استخدامی و پرسنلی ، تطبیق امور با قانون کار و تنظیم قراردادها براساس روابط کار وزارت کار
۷- پیگیری امور اداری و حقوقی
۸- رتبه بندی پیمانکاران و امور سامانه جامع تشخیص صلاحیت پیمانکاران (ساجات)
۹- تنظیم قراردادها و آئین نامه های شرکتها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با نیاز آنها