قانون جدید چک از ابتدای ۱۴۰۰

«قانون اصلاح قانون صدور چک» [...]