بخشنامه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبه شورای عالی کار

جهت دانلود بخشنامه حقوق ۱۳۹۹ کلیک فرمائید

پس از تلاوت قرآن و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطورحه در دستور کار جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب اعضا رسید.

مصوبات:

۱- حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ (روزانه ۶۱۱٫۸۰۹ (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

(بیشتر…)

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۹۹

هر ساله قانون بودجه توسط مجلس تصویب می شود و جهت اجرای آن به دولت تقدیم می شود. در قانون بودجه درآمد ها و هزینه ها و… مطرح می شود که یک سری از آنها مربوطه به احکام مالیاتی می باشند. با توجه به اینکه معافیت حقوق و برخی موارد دیگر هر ساله در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود، نکات مربوط به احکام مالیاتی برای شما گرداوری و دسته بندی شده اند تا بتوانید استفاده خوبی از آن برده باشید.

هر آنچه در مورد بودجه 99 نمی دانید
(بیشتر…)

مالیات حقوق در سال ۱۳۹۹

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(٨۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال تعیین می شـود.

(بیشتر…)

با هم کار کنیم

با ما تماس بگیرید